NRC-schoen-lang

Gezocht: nieuwe leiders

De digitale transformatie waar veel organisaties vandaag de dag voor staan of door heen gaan, staat haaks op de proces en control cultuur die zo kenmerkend is voor veel klassieke organisaties. Om het enorme potentieel van de mensen om je heen echt los te maken, dient een nieuwe cultuur gebouwd te worden gebaseerd op vertrouwen. Een cultuur die de veiligheid biedt aan medewerkers om gezonde risico’s te durven nemen, te experimenteren en daarmee de innovatie te versnellen en exponentiële groei mogelijk maken. Om die cultuur te bouwen, moeten leiders in toenemende mate een Secure Base Leader worden.

Secure Base Leadership werkt op persoonlijk, team en organisatie niveau. Het is niet alleen een set van skills, het is in de basis een manier van zijn. Je biedt een Secure Base aan mensen om ze uit te dagen naar hun dromen te reiken. In dat proces kun je terug naar de basis van je menselijkheid. Dat betekent dat empathie niet langer een verspilling is in het huidige bedrijfsklimaat, maar essentieel is voor succes.

Secure Base Leaders zorgen voor verbinding en vertrouwen, combineren duidelijkheid in koers met het creëren van een sterke band met hun medewerkers. Door een Secure Base leider te worden, maak je bij je medewerkers een enorme hoeveelheid potentieel en talent vrij en durven zij te  ondernemen en fouten te maken. Dit leidt tot verhoging van productiviteit, meer moreel en verbetering van resultaten. Inspireren, vertrouwen geven en ruimte bieden om te leren liggen dicht bij elkaar. Hoe werkt dat precies?

Leiderschap is persoonlijk

Leiders weten te inspireren, leiders krijgen dingen gedaan en leiders hebben volgers. Leiders hebben een voorbeeldfunctie in de organisatie. Maar leiders kunnen deze voorbeeldfunctie alleen hebben wanneer zij doen wat bij hun persoon en vooral hun persoonlijkheid past. Dat maakt leiderschap persoonlijk. Het gaat daarbij om leiders die geloofwaardige rolmodellen zijn, omdat ze consistent en authentiek zijn en zelf werkelijk leven naar wat ze zeggen. Dat houden ze alleen vol als zij zichzelf kunnen zijn en vanuit intrinsieke motivatie leiden. De vraag: wat drijft mij als leider? is cruciaal. Sommige leiders laten zich in hun doen en laten sturen vanuit de ratio (het hoofd); dat zijn de denkers. Anderen laten zich vooral leiden door hun emoties (het hart); dat zijn de voelers. Weer anderen laten zich leiden door hun actiegerichtheid (de handen); dat zijn de doeners 

Secure Base Leadership

Bij succesvol leiderschap gaat het om het creëren van een Secure Base én om een goede mix van leiderschapstijlen. Een Secure Base Leader weet te inspireren, is een rolmodel, is een authentiek leider, integer, niet zelfingenomen, staat open voor verandering en voor leren. Maar hoe doet zo’n leider dat? Dit zijn negen voorbeeld competenties van een Secure Base Leader.

Het vinden van zo’n leider vraagt om excellente executive search, om een triple A assessment, en om diepe kennis van wat een Secure Base Leader is, wat het betekent om het te zijn en hoe je het kunt worden. Wilt u er een worden? Download de brochure van onze open leergang.

De juiste cultuur maakt dat de digitale transformatie geen bedreiging is, maar een enorme kans om uzelf en uw organisatie exponentieel te laten groeien. Wilt u meer weten over Secure Base Leadership? Download ons whitepaper.