• CFO House for tomorrow’s financial leaders

    19 juni 2018

De CFO van de eenentwintigste eeuw moet veel meer in zijn mars hebben dan inzicht in cijfers. De rol van CFO wordt veelomvattender. Hij wordt vaker op zijn leiderschapskwaliteiten aangesproken. Hij moet businesspartner van de CEO en andere bestuurders zijn. Treedt op als strategisch onderlegde en communicatief ingestelde leider, zowel binnen als buiten zijn eigen afdeling. Op basis van jarenlange begeleiding van leiders in hun ontwikkeling naar succesvolle Secure Base Leaders, springt Quaestus in op de specifieke behoefte van de CFO. Met het CFO House richt Quaestus zich op het versterken van financial leadership van de CFO van morgen. 

Hoe ontwikkelt u leiderschap in uw vakgebied? In de visie van Quaestus gaat leiderschap om het schenken van vertrouwen aan de ander. Medewerkers geven vanuit een intrinsieke motivatie het beste van zichzelf, niet omdat dat moet, maar omdat ze dat graag zelf willen. Leiderschap gaat om het aangaan van een verbinding met anderen (peers, medewerkers en klanten) en met uzelf, waardoor een secure base ontstaat. Dit biedt ruimte voor meer initiatief, ondernemerschap en daadkracht.

CFO House: faciliteren, inspireren en creëren

Al jaren begeleidt Quaestus leiders in hun transitie naar succesvolle secure base leaders. Het CFO House is hier een voortzetting van, specifiek gericht op het werkveld van de CFO.

Het doel van het CFO House is drieledig:

  1. Faciliteren: themabijeenkomsten met toonaangevende leiders
  2. Inspireren: nieuwe inzichten, nationale en internationale artikelen, interviews
  3. Creëren: assessments, testen, workshops, master classes, on boarding, coaching

De activiteiten van het CFO House dragen ertoe bij dat CFO’s zich beter ‘thuisvoelen’ in hun nieuwe rol en beter kunnen functioneren als CFO voor hun organisatie.

Deze keer zullen we een spade dieper gaan omtrent het thema Secure Base Leadership. Hierbij zullen we samen met u werken volgens het principe van de Learning Partner Groups, waarbij we collega’s gebruiken als leerpartners om werk-gerelateerde onderwerpen te bespreken. De ervaring leert dat dit leidt tot een hogere mate van betrokkenheid en onderling debat. Elkaar feedback geven doet namelijk een beroep op interpersoonlijke (leiderschap) vaardigheden. Zo leren we elkaar beter kennen, hetgeen drempelverlagend werkt bij het verder netwerken. De geleerde technieken kunnen vervolgens tevens in de eigen werksituatie toegepast worden.

Aanmelden
Voor vragen en/of aanmelding kunt u contact opnemen met Lieke Boldewijn via liekeboldewijn@quaestus.eu.