• Inschrijven

Open inschrijven

U staat op het punt om uzelf in te schrijven als kandidaat bij Quaestus. In het kader van de privacywetgeving deelt u hiermee uw persoonlijke informatie met ons. Indien u hierover nader geïnformeerd wenst te worden, verwijzen wij u naar het Privacy Statement. Hierin maken wij aan u inzichtelijk welke persoonlijke informatie wij bewaren, wanneer wij deze verwerken en hoe dat wordt vormgegeven.

Quaestus garandeert uiteraard een zorgvuldige en discrete omgang met uw persoonlijke gegevens, evenzeer als wij dit hebben gedaan in het verleden, voorafgaand aan de AVG-wetgeving. Heeft u dus even geen behoefte aan een juridische boodschap? Dan vindt u hieronder een kernachtige samenvatting.

Actuele vacatures

Algemeen Directeur | AMSTERDAM

Commercieel Manager | ZUID-NEDERLAND / BELGIë

Operationeel Manager | ZUID-NEDERLAND / BELGIë

Quaestus Privacy in het kort

Quaestus is een organisatie die kandidaten en werkgevers bij elkaar brengt, waarbij wij optimale transparantie nastreven met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. In het kader van onze bedrijfsdoelen, het in contact brengen van kandidaten met (potentiële) werkgevers, bewaren wij uw gegevens voor de lange termijn. Persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt en/of doorgegeven na voorafgaand overleg met u.

U mag altijd weten welke informatie Quaestus over u bewaart. U kunt om inzage vragen en eventuele onjuistheden aangeven, wijzigingen voorstellen of verzoeken om verwijdering van gegevens. Daartoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend via info@quaestus.eu.

Daarbij zijn wij als member verbonden aan de AESC, waarin wij ons committeren aan de Best Practices for Data Protection van de AESC. Deze Best Practices dienen ter bescherming van de persoonsgegevens in de context van onze executive search en leadership consultancy services. U kunt deze opvragen via info@quaestus.eu.