• Vacature

Voorzitter Raad van Commissarissen
Organisatie:

Ontwikkelaar, bouwer en installateur van high-tech machines


Locatie:

Overijssel

Functieomschrijving:

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de continuïteit van de bedrijfsvoering, de strategische doelstellingen en de maatschappelijke prestaties van organisatie en de met haar verbonden ondernemingen. Daarnaast is de RvC een strategische sparringpartner van het bestuur.

De voorzitter van de RvC bepaalt de agenda, leidt de vergaderingen en draagt zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergadering. Hij/zij ziet toe op het naar behoren functioneren van de RvC. Tevens draagt de voorzitter zorg voor adequate informatievoorziening aan de leden, noodzakelijk voor het naar behoren uitoefenen van hun taak en zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming. De voorzitter is namens de RvC het voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur en initieert de evaluatie van het functioneren van de RvC en het bestuur.
Hij/zij neemt meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen en vermeende onregelmatigheden die leden van de RvB betreffen in ontvangst en bewaakt zorgvuldige besluitvorming dienaangaande.

Hij/zij is uitstekend in staat de leden van de RvC als team te laten functioneren en is een proactieve, kritische sparringpartner voor de RvB. Verder is hij/zij in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de organisatie en de met haar verbonden ondernemingen te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico’s die daarbij worden gelopen.

Hoofdverantwoordelijkheden:

 • Leiden van de vergaderingen op een doortastende manier, zorgen voor een duidelijke agenda, heldere besluitvorming en waken over de naleving van de besluiten;
 • Scherpzinnig toezicht houden op en bewaken van de continuïteit van de bedrijfsvoering, de strategische doelstellingen en de maatschappelijke prestaties van de organisatie;
 • Toezicht houden op de naleving van wettelijke, statutaire en andere relevante regels;
 • Toetsen of er voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van alle stakeholders (o.a. klanten en medewerkers) van de organisatie en de daarmee verbonden ondernemingen;
 • Optreden als sparringpartner van de directeur bestuurder, coachen en stimuleren van de verdere ontwikkeling van de directeur bestuurder;
 • Optreden als strategisch sparringpartner omtrent de diversificatie-strategie van de organisatie;
 • Initiëren en uitvoeren van de evaluatie van het RvC en het bestuur van de organisatie;
 • Coördineren van taken binnen de Raad van Commissarissen en richting bestuurder en externe adviseurs.

 • Speciale uitdaging
  Prioriteit binnen de organisatie is op dit moment de diversicatie-strategie. De organisatie wil diversificatie vooral realiseren door middel van strategische overnames, waarbij speciale aandacht nodig is voor de integratie van de overnames binnen de bestaande groep. De directie heeft hier behoefte aan een goede sparringpartner binnen de RvC.

  Functie-eisen:

  De voorzitter van de RvC beschikt over bewezen bestuurlijke kwaliteiten, bij voorkeur als bestuurder of commissaris. Dit omvat niet alleen het vermogen tot oordelen en toezicht houden op hoofdlijnen, maar evenzeer voldoende flexibiliteit en bereidheid om snel en alert op actuele situaties in te springen en zo nodig extra tijd en energie in te zetten. De voorzitter van de RvC is een regisseur, die beschikt over gezag en statuur, die met charisma en hart voor de zaak leidinggeeft aan het proces van toezicht en daarbij een duidelijke visie heeft c.q. zich bewust is van de reikwijdte van het toezicht. Hij/zij heeft gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen binnen de organisatie en houdt daarbij rekening met de belangen van alle betrokken partijen. Hij/zij heeft
  ruime ervaring met het werken binnen een (internationaal) familiebedrijf.

  Hij/zij is een bindende en overtuigende persoonlijkheid, in staat de cohesie binnen de RvC en het bestuur te bevorderen en daarbinnen de individuele leden optimaal te laten functioneren. De Voorzitter is besluit- en onderhandelingsvaardig, en beschikt over een stevige persoonlijkheid; in staat om zijn/haar rug recht te houden. Tevens is hij/zij in staat een open sfeer te creëren waarbinnen iedereen gelijkwaardig kan participeren. Ook heeft hij/zij oog voor de taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen.

  De voorzitter is gericht op duidelijkheid, transparantie en geeft actief feedback. Hij/zij bezit het aantoonbare vermogen om zich op hoofdlijnen te richten en een kritisch en analytisch oordeel te vormen over de door het bestuur voorgelegde aangelegenheden. Daarnaast is hij/zij in staat om te werken binnen een professionele, maar tegelijkertijd ook zeer informele omgeving.
  Tevens kenmerkt de voorzitter zich door zijn/haar onafhankelijkheid. Hij/zij is zelfstandig in zijn/haar gedrag en durft eigen standpunten tegenover anderen (en enig deelbelang) te handhaven en te verdedigen in het belang van de onderneming. Daarbij opereert hij/zij objectief en kritisch.

  Kandidaatprofiel:

 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Aantoonbare ervaring in meerdere eindverantwoordelijke posities, bij voorkeur als voorzitter van een bestuur, dan wel Raad van Commissarissen;
 • Kennis en/of zicht op bestuurlijke besluitvormingsprocessen en in staat als voorzitter vergaderingen snel en efficiënt te laten verlopen;
 • Ervaring binnen/met een familiebedrijf, waarbij ervaring met een overdracht naar 3e/4e generatie een pré is;
 • Internationale ervaring;
 • Ervaring binnen de maakindustrie/machinebouw;
 • Ervaring met diversificatie door middel van overnames en verandering op strategisch niveau;
 • Ervaring in en affiniteit met techniek;
 • Sterk analytisch vermogen, visie en strategisch inzicht;
 • Ondernemersmentaliteit, besluitvaardig, hands-on en initiatief tonend;
 • Professioneel, maar informeel;
 • Weet door de juiste manier van leiderschap mensen richting en sturing te geven; is in staat om te motiveren, inspireren en te ontwikkelen;
 • Creatief en in het bezit van een gezonde dosis humor;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
 • Arbeidsvoorwaarden:

  Vaste jaarlijkse vergoeding.

  Contactinformatie:

  Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

  Quaestus Executive Leadership
  Lauri Rosmalen
  Office: + 31 (0)73 615 47 00