• Vacature

Organisatie:

Ontwikkelaar, bouwer en installateur van high-tech machines


Locatie:

Overijssel

Functieomschrijving:

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de continuïteit van de bedrijfsvoering, de strategische doelstellingen en de maatschappelijke prestaties van organisatie en de met haar verbonden ondernemingen. Daarnaast is de RvC een strategische sparringpartner van het bestuur.

Het lid van de RvC is een proactieve, kritische sparringpartner voor de RvB. Samen met de andere leden van de RvC, neemt hij/zij meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen en vermeende onregelmatigheden die leden van de RvB betreffen in ontvangst en bewaakt zorgvuldige besluitvorming dienaangaande.

Verder is hij/zij in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de organisatie en de met haar verbonden ondernemingen te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico’s die daarbij worden gelopen.

Hoofdverantwoordelijkheden:

 • Scherpzinnig toezicht houden op en bewaken van de continuïteit van de bedrijfsvoering, de strategische doelstellingen en de maatschappelijke prestaties van de organisatie;
 • Toezicht houden op de naleving van wettelijke, statutaire en andere relevante regels;
 • Toetsen of er voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van alle stakeholders (o.a. klanten en medewerkers) van de organisatie en de daarmee verbonden ondernemingen;
 • Optreden als strategisch sparringpartner omtrent de diversicatie-strategie van de organisatie.

 • Speciale uitdaging
  Prioriteit binnen de organisatie is op dit moment de diversicatie-strategie. De organisatie wil diversificatie vooral realiseren door middel van strategische overnames, waarbij speciale aandacht nodig is voor de integratie van de overnames binnen de bestaande groep. De directie heeft hier behoefte aan een goede sparringpartner binnen de RvC.

  Functie-eisen:

  Het lid van de RvC beschikt over bewezen bestuurlijke kwaliteiten, bij voorkeur als bestuurder of commissaris. Dit omvat niet alleen het vermogen tot oordelen en toezicht houden op hoofdlijnen, maar evenzeer voldoende flexibiliteit en bereidheid om snel en alert op actuele situaties in te springen en zo nodig extra tijd en energie in te zetten. Hij/zij heeft gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen binnen de organisatie en houdt daarbij rekening met de belangen van alle betrokken partijen. Hij/zij heeft ruime ervaring met het werken binnen een (internationaal) familiebedrijf.

  Het lid van de RvC beschikt over een stevige persoonlijkheid en is besluit- en onderhandelingsvaardig. Hij/zij bezit het aantoonbare vermogen om zich op hoofdlijnen te richten en een kritisch en analytisch oordeel te vormen over de door het bestuur voorgelegde aangelegenheden. Daarnaast is hij/zij in staat om te werken binnen een professionele, maar tegelijkertijd ook zeer informele omgeving.

  Tevens kenmerkt hij/zij zich door zijn/haar onafhankelijkheid. Hij/zij is zelfstandig in zijn/haar gedrag en durft eigen standpunten tegenover anderen (en enig deelbelang) te handhaven en te verdedigen in het belang van de onderneming. Daarbij opereert hij/zij objectief en kritisch.

  Kandidaatprofiel:

 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Aantoonbare ervaring in meerdere eindverantwoordelijke posities, bij voorkeur als voorzitter van een bestuur, dan wel als lid van Raad van Commissarissen;
 • Ervaring binnen/met een familiebedrijf, waarbij ervaring met een overdracht naar 3e/4e generatie een pré is;
 • Internationale ervaring;
 • Ervaring binnen de maakindustrie/machinebouw;
 • Ervaring met diversificatie door middel van overnames en verandering op strategisch niveau;
 • Ervaring in en affiniteit met techniek;
 • Sterk analytisch vermogen, visie en strategisch inzicht;
 • Ondernemersmentaliteit, besluitvaardig; hands-on en initiatief tonend;
 • Professioneel, maar informeel;
 • Creatief en in het bezit van een gezonde dosis humor;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
 • Arbeidsvoorwaarden:

  Vaste jaarlijkse vergoeding.

  Contactinformatie:

  Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
  Quaestus Executive Leadership
  Lauri Rosmalen
  Office: + 31 (0)73 615 47 00