Whitepaper - Dobbelen of selecteren? Een visie op Talent Assessment

Whitepaper – Dobbelen of selecteren? Een visie op Talent Assessment

Dr. Jeroen Seegers (MSc, PhD) 

Jeroen Seegers is Partner bij Quaestus Executive Leadership.

Hij promoveerde (PhD) in 2008 op het onderwerp: ‘Leiders Leren’, een internationaal onderzoek naar de voorwaarden waaronder topmanagers hun leiderschap kunnen ontwikkelen. Hij onderzocht gedurende een periode van vier jaar een groep van veertig CEO’s op leiderschap en leergedrag. Seegers ontwikkelde leiderschapsprogramma’s voor diverse (inter)nationale organisaties (onder andere Océ, UPC, Heineken en Schiphol) en is sinds 2009 als Executive Coach verbonden aan IMD Business School in Lausanne. Hij adviseerde onder meer Rabobank, FrieslandCampina, KPN en DSM. Seegers is A&O Registerpsycholoog NIP met meer dan 40 jaar ervaring in het bedrijfsleven. 


Uw naam (t.b.v. download)

Uw e-mail (t.b.v. download)