f1269323-d2c3-4750-ac08-d81496ef0869

De purpose driven organisatie

Door Job de Visser, Managing Partner Quaestus

“Ik wil werken aan een purpose!”. Dat is wat we van de nieuwe generatie medewerkers vaak horen. Anders dan vorige generaties zijn zij opgegroeid in een tijdperk waarin alles al veilig en goed geregeld is en waar volop kansen en mogelijkheden zijn. Dit in tegenstelling tot hun voorgangers die voor een deel opgroeiden in tijden met grote crisis en schaarste. Dat vraagt dat bedrijven, willen zij aantrekkelijk zijn voor deze nieuwe talenten, zich nadrukkelijk bewust dienen te zijn, dan wel te worden van wat hun purpose nu daadwerkelijk is en dan vooral wat de reputatie van hun purpose is. Want behoort die purpose tot het mee kunnen oplossen van de grote vraagstukken in de wereld dan is het vaak extra aantrekkelijk voor talenten om zich hieraan te verbinden. Voor sommige bedrijven en organisaties is dit helder en dus makkelijk, maar hoe motiveer je deze groep als het niet zo duidelijk is?

“Een purpose driven organisatie”. Wat is dat eigenlijk? Wat is het anders dan de fraaie missie/visie die bedrijven al langere tijd pretenderen te hebben? Ik zeg nadrukkelijk pretenderen, want bedrijven gebruiken vaak woorden als “de grootste worden in onze branche” e.d. Maar is dat wat (potentiële) medewerkers echt interessant vinden, of is het met name de missie van de directie? In deze tijden van grote veranderingen door digitalisering, globalisering en tegelijkertijd lokalisering, komen we er meer en meer achter dat leiderschap aan het veranderen is. Van hiërarchisch naar inspirerend leiderschap. Van angst gedreven leiderschap om medewerkers hard en gecontroleerd te laten werken, naar leiderschap op basis van respect, vertrouwen en veiligheid om medewerkers de fundamenten te geven om slimmer te werken, innovatief te zijn en hun talenten optimaal in te kunnen zetten. De tweede variant is de basis van een wat we met een mooi woord “high performance organisatie” noemen. Door op deze wijze samen te werken veranderen bedrijven van werkplaatsen om zoveel mogelijk shareholder-value te creëren naar organisaties die duurzame relaties opbouwen met hun medewerkers en hun omgeving: klanten, leveranciers, dienst­verleners en maatschappelijke instellingen. Tegelijkertijd worden vanuit het vrijgekomen potentieel nieuwe producten, diensten en businessmodellen ontwikkeld om de transformatie te kunnen maken naar een organisatie die klaar is voor de toekomst!

Bedrijven in deze snel veranderende wereld hebben het nodig om zich snel aan te kunnen passen. En daarvoor is het volledige potentieel van de medewerkers nodig. De meest gecommitteerde medewerkers zijn diegenen die energie krijgen van de purpose waaraan ze werken. Dit staat immers ook in nauwe verbinding met hun eigen purpose. Maar wat als de purpose van de organisatie niet direct iedereen aanspreekt? Zouden de individuele purposes van de medewerkers dan wellicht als inspiratiebron kunnen dienen? En wat als je vervolgens inzichtelijk zou kunnen krijgen hoe deze gezamenlijke purposes goed zijn aangesloten op de bedrijfsstrategie om vandaaruit de organisatie purpose verbeterd te kunnen definiëren? Zou je voorts ook kunnen zien hoe het energielevel binnen die teams is? De antwoorden op deze vragen zouden organisaties veel ruimte kunnen bieden om op in te spelen. Alles start dus met een goed inzicht in de persoonlijke purpose van een medewerker. Dit kan eenvoudig verkregen worden door middel van het inzetten van een hele praktische en aantrekkelijk geprijsde fraaie tool, genaamd “The Motivation Factor”. Hiermee is ontzettend veel winst te behalen. Wanneer werkgever en werknemer in staat zijn te werken aan een gezamenlijk purpose, verhoogt dit de verbinding tussen hen, het energie level verhoogt positief en maakt dat medewerkers meer initiatief, ondernemerschap en daadkracht durven te tonen. Zo kan gebouwd worden aan high performance organisaties.

The Motivation factor
Dit unieke online product helpt medewerkers razendsnel inzicht te krijgen in hun talenten, in de dingen waar ze meer dan gemiddeld energie aan verliezen (energy drainers) en waar ze veel energie van krijgen (energy gainers). Het helpt ze zo stapsgewijs helder zicht te krijgen op hun eigen purpose. Wanneer er verschillende teams deelnemen is het tegelijkertijd ook mogelijk om de alignment met de strategie van een onderneming te meten en aansluitend de verschillen daarover per team. Het biedt een prachtige basis van waar uit je verder kan werken met deze teams. Door deze tool bijvoorbeeld jaarlijks in te blijven zetten kun je de voortgang op een veel slimmere manier monitoren dan met bijvoorbeeld het standaard medewerkers tevredenheidsonderzoek. Niet alleen teams worden zo beter op hun kracht ingezet, ook de individuele me­dewerker heeft hier veel meer aan. De jaarlijkse beoordelingscyclus kan hiermee een hele andere, uiteraard positieve, stimulerende invulling krijgen.

Onze opdrachtgevers maken volop gebruik van deze innovatieve, praktische aanpak om medewerkers meer inzicht te geven in hun eigen purpose. Als die purpose in lijn is of komt met de purpose van de organisatie kun je pas echt spreken van een “Purpose Driven” organisatie en dan komt de (high performance) energie pas echt los!

 

We wisselen graag verder van gedachten over wat de inzet van deze tool voor jou persoonlijk en/of je organisatie zou kunnen betekenen. Indien je eerst aanvullende informatie wenst te ontvangen, stuur dan een mail naar info@quaestus.eu of neem telefonisch contact op met Job de Visser, te bereiken via +31651420531.