• "Heeft u de juiste opvolger voor uw familiebedrijf?"

    Job de Visser

U bent eigenaar van een familiebedrijf en wilt graag uw bedrijf overdragen. Maar dan wel op een deugdelijke en zorgvuldige manier. Tegelijkertijd beseft u dat dit geen goede economische tijden zijn om uw bedrijf te verkopen. Hoe vindt u een geschikte opvolger? En kiest u voor een familielid of een externe CEO? De Executive Search & Leadership specialisten van Quaestus kunnen u hier verder bij  helpen.

Quaestus is goed bekend met de problematiek van familiebedrijven en we weten als geen ander dat het kiezen van een geschikte opvolger zowel een grondige analyse van zakelijke als emotionele overwegingen vereist. En juist daarom hebben wij naast Executive Search experts ook specialisten in huis op het gebied van Leadership & Assessment met ruime ervaring op het gebied van opvolging en het beoordelen en ontwikkelen van mensen.

Veel directeuren die binnenkort de pensioenleeftijd bereiken, staan voor een aantal uitdagingen. Door de eurocrisis is het rustig aan het overnamefront, terwijl om diezelfde reden de bedrijfswinsten niet hoog zijn en het moment dus niet goed is om een bedrijf te verkopen. Waar vindt u zo gauw een goede vervanger? Hoe weet u of uw huidige management geschikt is om het bedrijf over te nemen? En wat te doen als uw kinderen nog te jong zijn?

Het vinden van een geschikte vervanger is een complex proces waarbij ratio en emotie elkaar in de weg kunnen zitten. Onze zorg gaat verder dan alleen het selectieproces; we denken ook mee over de gewenste constructie. Wilt u bijvoorbeeld zelf eigenaar blijven en alleen de leiding overdragen aan een externe CEO? En hoe borgt u zaken als het regelen van het eigendom en de zeggenschap binnen de familie? Er is meer mogelijk dan u denkt.

Hoe wij werken? Wij beginnen altijd met een deugdelijke opvolgingsscan, waarin de huidige situatie in kaart wordt gebracht. Daarbij stellen wij ook de vraag achter de vraag en nemen we de cultuurwaardes van uw bedrijf mee. Vervolgens komen we tot een advies en een plan van aanpak. Onze specialisten gaan daarna aan de slag om in samenspraak met u de ideale kandidaat te vinden.

Enkele van onze diensten die zijn toegespitst op familiebedrijven:

Familie audit
Als er familieleden zijn die het bedrijf willen overnemen, is het raadzaam om een familie audit te organiseren. Daarbij worden de betreffende familieleden door Quaestus en haar team van specialisten grondig beoordeeld op de sterke en minder sterke kanten van hun functioneren. Ook hun motivatie en betrokkenheid zijn daarbij van groot belang. De uitkomsten worden besproken met de DGA en op basis daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld.

Executive audit
Indien er geen (geschikte) familieleden zijn om de DGA op te volgen, brengen we de mogelijkheden van het aanwezige managementteam in kaart. Via uitgebreide interviews met adviseurs van Quaestus, ondersteund door deugdelijke methodieken, worden de kwaliteiten, competenties en motivatie van de managementleden inzichtelijk gemaakt. De uitkomsten worden vervolgens goed geëvalueerd met de DGA en op basis daarvan wordt een verder plan van aanpak opgesteld.

Search & selectie opvolger extern
Indien wordt besloten om een externe CEO aan te trekken, stellen wij op basis van een aantal gesprekken een uitgebreid functie- en kandidaatsprofiel op. Om de perfecte match tussen organisatie en kandidaat tot stand te brengen, houden we daarbij rekening met de (cultuur-) waarden van uw familiebedrijf en de specifieke marktsituatie. Onze specialisten gaan vervolgens met hun brede branchekennis, uitgebreide netwerk en ‘multi-channel’ wervingsmethodiek aan de slag om de beste kandidaat voor deze zeer belangrijke positie te vinden. De geselecteerde kandidaten worden uitgebreid gescreend met behulp van interviews en testen, voordat ze aan u worden voorgesteld.

Schriftelijke afspraken
Zodra de uiteindelijke kandidaat is gekozen, is het van belang goede afspraken te maken tussen de nieuwe CEO en DGA. Wat wordt precies de constructie waarin het bedrijf wordt overgenomen? Aan welke fasering denkt u? Hoe is de inspraak geregeld? Het is aan te bevelen dergelijke afspraken van tevoren goed vast te leggen. De specialisten van Quaestus kunnen u hierin adviseren.

Coaching en Onboarding
Ervaring leert dat een goed Coaching en Onboarding traject de kans op succes sterk vergroot. Dit houdt in dat zowel de nieuwe CEO als de DGA tijdens het eerste jaar door onze specialisten wordt gecoacht, om de kans van slagen zo groot mogelijk te maken zodat u met een gerust gevoel een stapje terug kunt doen, wetende dat uw bedrijf in goede handen is.

Private Equity
Private Equity loopt traditioneel als sector voorop. Terwijl ondernemers in veel andere markten rode cijfers schrijven of daarvoor vrezen, krabbelen bedrijven van participatiemaatschappijen alweer op. Onder druk van investeerders is het management van deze bedrijven over het algemeen slagvaardiger. Ondernemingen hebben snel maatregelen genomen om de crisis te bezweren en staan er daardoor relatief goed voor. Dat biedt ruimte om weer om je heen te kijken. De kopersmarkt biedt diverse aantrekkelijke mogelijkheden, zeker voor ondernemingen met kapitaalkrachtige aandeelhouders achter zich, zoals Private Equity. Quaestus buigt zich graag over de maximalisatie van het team dat de nieuwe koers moet gaan waarmaken. Wij beschikken over een breed netwerk met top talent, waardoor we zeer slagvaardig te werk kunnen gaan en ontbrekende schakels binnen het team kunnen leveren.