Quaestus doet onderzoek naar leiders en hun emoties, en meer in het bijzonder wat dit betekent voor de verbinding met hun team!

 We willen erachter komen welk gedrag en welke emoties zorgen voor een sterkere verbinding in een team. Daarnaast willen we leiders helpen bij het ontwikkelen van dit gedrag om daarmee een Secure Base Leader te worden.

 

Bent u een leider en bereid een korte vragenlijst in te vullen?

Meedoen aan dit onderzoek bestaat uit twee onderdelen:

  1. Het eerste is dat de leidinggevende een online vragenlijst invult. Dit duurt niet langer dan 10 minuten. De leidinggevende wordt dan gevraagd om drie medewerkers te noemen waar leiding aan gegeven wordt.
  2. Het tweede is dat de drie medewerkers ook wordt gevraagd een soort gelijke online vragenlijst in te vullen.

Er wordt volledige anonimiteit gegarandeerd! De antwoorden worden niet wederzijds aan elkaar getoond. Alle informatie die door middel van de vragenlijst verzameld wordt zal worden geanonimiseerd en zal volstrekt vertrouwelijk worden behandeld.

 

Wilt u ons helpen?

Laat dan onderstaand uw gegevens achter, dan neemt Laura van Loon contact met u op:

Uw naam

Uw e-mail

Met de resultaten van dit onderzoek willen we onze ervaring in leiderschapsontwikkeling verder uitbreiden en daarbij leiders en hun team ontwikkelen naar een Secure Base. We zullen de resultaten daarnaast met u delen in de vorm van een artikel.