• Leadership Consultancy

Het zijn niet zozeer de marktontwikkelingen, concurrentie, strategische keuzes of organisatieveranderingen waar onze klanten van wakker liggen maar vooral de vraag: “Zijn we als leiderschapsteam sterk genoeg om die ambitie te realiseren?”

Adviestrajecten

Sterk leiderschap creëert een werkomgeving waar mensen het vertrouwen krijgen het beste uit zichzelf te halen. Het type leiderschap dat een situatie creëert die ondernemerschap en resultaatgericht werken stimuleert. Quaestus adviseert organisaties in het versterken van leiderschap binnen teams en organisaties.

Graag gaan we met u in gesprek om te bepalen waarmee we u het best kunnen helpen. Hieronder vindt u voorbeelden van Quaestus adviestrajecten.

Mergers & Acquisitions

Gaat u fuseren of komt er een overname? Dan komen er op veel gebieden vragen op u af, ook op HR-gebied. Bijvoorbeeld: het al dan niet samenvoegen van boards en/of managementteams; hoe wordt er bepaald wat voor functies er in de nieuwe board moeten komen? En hoe bepalen we wie het meest geschikt zijn voor deze functies? Hoe gaan we om met de verschillende culturen van de organisaties? Hoe kunnen we ‘the best of two worlds’ realiseren?

Wij kunnen u helpen met het beantwoorden van deze vragen. We zijn in staat de best mogelijke teams voor u samen te stellen door Leadership Assessment en te zorgen dat waar nodig nieuwe mensen worden aangetrokken via onze Executive Search. De bijbehorende cultuurintegratie die plaatsvindt, wordt vaak onderschat. Wij hebben de experts in huis om te zorgen dat hiervoor een passende strategie wordt geformuleerd en vervolgens de cultuurintegratie in de juiste banen wordt geleid. Tenslotte kunnen we met onze verscheidene Coachtrajecten individuen begeleiden om zo goed mogelijk met deze ingrijpende veranderingen om te gaan.

Reorganisaties & Downsizing

Hoe bepaalt u op effectieve wijze welke talenten u nodig hebt bij een reorganisatie? Zit dit talent al in de organisatie? Zo niet, welke strategie moeten we volgen: een ‘build strategie’ of een ‘buy strategie’? Welke cultuurelementen willen we behouden en welke willen we veranderen? Bij het reorganiseren is het van cruciaal belang om een passende nieuwe structuur met passende functies te creëren. Het succes van de nieuwe organisatie staat of valt met de juiste mensen.

Wij zijn gespecialiseerd in het assessen en selecteren van deze mensen. Een andere uitdaging is mensen opnieuw gemotiveerd en bevlogen te krijgen na zoiets ingrijpends als een reorganisatie of bij downsizing. Of dat lukt heeft alles te maken met hoe het proces wordt ingestoken en afgehandeld, maar ook de HR-strategie daarna. Wij zijn in staat om te helpen met de formulering hiervan, daarnaast bieden we ook begeleiding bij het proces zelf. Zo kan uw organisatie na een turbulente periode opnieuw opbloeien tot een winstgevende organisatie waar alle werknemers trots op kunnen zijn.

Top Team Effectiveness & Board Room Dynamics

De dynamiek binnen Top Teams en Board Rooms is niet te vergelijken met de dynamiek op andere niveaus in de organisatie. Gaat het op lager niveau in de organisatie om wat men kent en wat men kan, in de politieke arena van het Top Team en/of de Board Room gaat het vooral om wie men kent en wat die kunnen. De krachten die daar werken zijn van een andere orde dan die welke lager in de organisatie werken: de besluiten zijn complexer, de stakeholders divers, de afbreukrisico’s hoog en de zichtbaarheid – en daarmee de kans op gezichtsverlies – van de leiders groot. Daarbij gaat het bij Top Teams niet alleen om leiderschap IN de organisatie, maar ook om leiderschap VAN de organisatie. Wij kennen deze dynamieken en helpen organisaties te komen tot een grotere Top Team Effectiveness. Door middel van een-op-een interventies, workshops, teamobservaties helpen wij topteams met het verbeteren van de onderlinge relaties en teameffectiviteit. Voor ons aanbod, zie Leadership Development. Voor verdieping van dit onderwerp, zie onze Whitepapers.

Board Evaluation

Dankzij onze expertise op het gebied van Leadership Assessment zijn wij in staat een Board of MT accuraat te evalueren. We vinden niet alleen de sterke en zwakke punten, ook helpen we deze meer te benutten of te verbeteren met behulp van Leadership Development programma’s. Deze passen wij aan op uw persoonlijke situatie.

Succession Planning & High Potential Identification

De juiste opvolger vinden voor een DGA is altijd een uitdaging, in het bijzonder bij opvolgingsvraagstukken in familiebedrijven. Wij zijn in staat om de volgende generatie leiders aan te wijzen door onze Talent Assessments en ze daarnaast te helpen verder te ontwikkelen. Met ons Onboarding traject zorgen we dat de gekozen persoon goed landt in de organisatie en een vliegende start maakt.

Board Room Dynamics spelen een belangrijke rol bij het succesvol zijn van een opvolger of een nieuwe professional binnen uw organisatie. Wij houden hier effectief rekening mee door onze experts in te zetten. Hierdoor zijn onze plaatsingen in staat om en vliegende start te maken, zijn zij succesvoller en wordt het korte termijn verloop enorm verminderd.

Leadership Development & Coaching

Quaestus Leadership Coaching benadering gaat uit van drie belangrijke uitgangspunten:

  • Coaching vindt altijd plaats binnen de context van de organisatie.
  • Coaching gaat uit van meetbare doelstellingen en dienen te worden gekoppeld aan de resultaten van de organisatie.
  • Coaching door Quaestus geschiedt door gekwalificeerde coaches.

De rol van een leidinggevende heeft het risico van inconsistentie heel sterk in zich. Het gaat tegelijkertijd om zakelijk sturen en om persoonlijke aandacht geven, om distantie en nabijheid. Dilemma’s die in leiderschap ontwikkelingsprogramma’s een plaats verdienen. Het gaat om leiders die geloofwaardige rolmodellen zijn, omdat ze consistent zijn, authentiek en zelf werkelijk leven naar wat ze zeggen.

Wat voor de een vanzelfsprekend is, is niet altijd even vanzelfsprekend voor anderen. Veel managers gaan bij het beïnvloeden van anderen vooral uit van de inhoud en de processen en veel minder van de emotionele kant van de interactie. Onder Leadership Development vindt u een overzicht van voorbeeld trajecten die wij aanbieden.

Secure Base Leadership

De Quaestus leiderschapsfilosofie is gebaseerd op de principes van Secure Base Leadership. Secure Base Leaders zorgen voor verbinding en vertrouwen, combineren duidelijkheid in koers met het creëren van een effectief ingerichte organisatie en maken de verbinding met medewerkers. Door een Secure Base leader te worden, maak je een enorme hoeveelheid potentieel vrij, hetgeen leidt tot verhoging van productiviteit, moreel en resultaten.

Interim Solutions

Heeft u een tijdelijke arbeidskracht nodig? Is het van belang dat deze een sterke specialisatie heeft of een uitdagend project kan managen? Wij zijn in contact met veel zelfstandigen die voor u de beste oplossing kunnen zijn. Neem contact met ons op om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen, of lees verder.