• Visie

Leiderschap is te definiëren als “het vanuit een visie realiseren van betekenisvolle dingen, voor en door mensen”. De kern van de uitdaging waar leiders voor staan is dat deze voldoende verbinding maken met hun medewerkers, hun collega’s en met hun klanten.

Het is de Passie van Quaestus om high performance organisaties te bouwen met verbindend Secure Base Leiderschap!

Visie

In deze tijd vinden grote veranderingen plaats. Met name op het gebied van leiderschap voldoet het aloude Command & Control principe niet meer. Leiderschap gaat niet meer over het creëren van een angstcultuur om mensen te laten doen wat het management wil, maar juist het schenken van vertrouwen waardoor medewerkers vanuit een intrinsieke motivatie het beste van henzelf geven omdat ze dat graag willen.

Leiderschap gaat over het creëren van een Secure Base met als belangrijkste kenmerken respect, vertrouwen en veiligheid. Als er geen verbinding is, is er ook geen vertrouwen en respect. Wanneer leiders de verbinding kunnen aangaan met anderen (peers, medewerkers en klanten) en met zichzelf, ontstaat vertrouwen en ruimte voor meer initiatief, meer ondernemerschap en meer daadkracht bij zowel de Board als bij de rest van de organisatie.

Quaestus levert graag een bijdrage aan het ontwikkelen van een Secure Base. Dit doen wij enerzijds door het versterken van topteams met leiders die in staat zijn die Secure Base te zijn voor anderen. Daarnaast heeft Quaestus een programma ontwikkeld om bedrijven te helpen met het creëren van een Secure Base in hun organisatie.

Een Secure Base binnen een organisatie wordt daarmee steeds meer een basisvoorwaarde voor succes. Het is ook een basisvoorwaarde voor Strategic Agility, het vermogen en de lenigheid om kansen te zien en te benutten omwille van een blijvend concurrentievoordeel.

In een Secure Based organisatie streven de medewerkers juist naar een cultuur van resultaat door samenwerken waarbij elkaars talent als uitgangspunt dient. Juist in een cultuur van respect is het mogelijk elkaar aan te spreken op die resultaten omdat het geen angst oproept. In het algemeen geldt: angst verkrampt en vertrouwen geeft ruimte, ontspanning en juist energie om de ambities van de organisatie waar te maken.

Werkwijze

Wij onderscheiden ons van andere Executive Search bureaus met ons Integrated Executive Leadership Model.

  • Analyse van het juiste leiderschapsgedrag en leiderschapscompetenties welke in lijn zijn met de strategische keuzes van de organisatie. Hiervoor maken we gebruik van de Critical Incidents techniek, een beproefde methode die scherp analyseert welke leiderschapscompetenties binnen de context van de organisatie van de toekomst relevant zijn;
  • Het voeren van indringende interviews om een scherp beeld te krijgen van de aanwezige competenties en talenten;
  • Een verdieping van de diagnose door middel van performance data en 360-graden feedback, psychometrische tests, aangevuld met praktijksimulaties en video-feedback om het juiste gedrag in beeld te brengen;
  • Het benchmarken van de bevinding tegen de externe markt , nationaal en internationaal;
  • Verhelderende rapportages over de kwaliteiten van kandidaten, hun sterke kanten en hun ontwikkelpunten en ontwikkelperspectief;
  • Het detecteren van de risico’s voor ontsporen.