• CFO House: ‘De CFO als sustainable leader’

    9 april 2019

De CFO van de eenentwintigste eeuw moet veel meer in zijn mars hebben dan inzicht in cijfers. De rol van CFO wordt veelomvattender. Hij wordt vaker op zijn leiderschapskwaliteiten aangesproken. Hij moet businesspartner van de CEO en andere bestuurders zijn. Treedt op als strategisch onderlegde en communicatief ingestelde leider, zowel binnen als buiten zijn eigen afdeling. Op basis van jarenlange begeleiding van leiders in hun ontwikkeling naar succesvolle Secure Base Leaders, springt Quaestus in op de specifieke behoefte van de CFO. Met het CFO House richt Quaestus zich op het versterken van financial leadership van de CFO van morgen. 

“Purpose gedreven ondernemingen laten een hoger rendement zien”, aldus Leen Zevenbergen.

Dat blijkt wel uit organisaties als Danone, Ben & Jerry’s en de Triodos bank, zogeheten B Corps bedrijven, oftewel Benefit Corporations.

Bedrijven worden B Corps gecertificeerd als ze voldoen aan bepaalde eigenschappen. Zij hebben onder meer duurzame relaties met medewerkers, klanten en leveranciers, hanteren een lange termijnvisie naast een korte termijnaanpak en zijn gericht op stakeholder value in plaats van alleen shareholder value.

Leen Zevenbergen is mede-oprichter van B Corps Europe en sprak vanuit die rol op het CFO House.

Tijdens de succesvolle bijeenkomst op 9 april in Driebergen kwam aan bod hoe duurzaamheid en Fintech de portefeuille van de moderne CFO gaan bepalen.

Mocht je over het onderwerp Duurzaamheid en B Corps in je eigen organisatie de dialoog willen aangaan — bijvoorbeeld een heisessie met het MT — dan is het mogelijk om Leen Zevenbergen dit traject te laten begeleiden.

Over Leen Zevenbergen
Oorspronkelijk accountant, later serie ondernemer en leider van diverse grote multinationals, heeft veel met duurzaamheid te maken gehad. In 1996 werd hij lid van SVN, het oudste globale netwerk van duurzame ondernemers, waar hij later Europees voorzitter van werd. En in 2013 richtte hij B Corps Europe op — ook wel de Champions League van duurzame bedrijven genoemd, met Patagonia, Ben & Jerry’s, Triodos Bank, Danone, Interface en vele andere vooraanstaande bedrijven.