<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=482889&amp;fmt=gif">

AESC Certificering

Wij committeren ons aan de kwaliteitsstandaarden binnen het vakgebied van executive search- en leiderschapsadvies.

Persoonlijk contact

Association of Executive Search and Leadership Consultants

De Association of Executive Search and Leadership Consultants (AESC) is de wereldwijde beroepsvereniging voor de retained executive search en leadership consulting industrie. De AESC bevordert de hoogste normen via de door de industrie erkende 'Code of Ethics' en 'Professional Practice Guidelines'. Quaestus staat voor kwaliteit en is overtuigd van de kracht van deze benadering. Daarom zijn wij actief lid van de AESC. Wij werken op exclusieve basis, wat betekent dat wij al onze kennis, data, assessment en development methoden inzetten om een waardevolle, duurzame bijdrage te leveren aan het versterken van leiderschap aan de top.

Ontdek meer over AESC