<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=482889&amp;fmt=gif">

Secure Base Leadership

Een leiderschapsstijl op basis van verbinding en vertrouwen, gecombineerd met duidelijkheid in koers.

Persoonlijk contact

Een succesvolle organisatie vraagt om Secure Base Leadership

Heb je ooit een leider gehad die betrokken was bij jou als persoon, die om je gaf en die je uitdaagde om meer te bereiken dan je ooit had durven dromen? Voor jezelf, de organisatie waarvoor je werkte of zelfs voor de maatschappij? De sterk veranderende wereld om ons heen vraagt om een nieuwe manier van denken en doen. Hoe houd je grip op alle uitdagingen van de toekomst? En hoe buig je deze uitdagingen vervolgens om in kansen? Quaestus werkt vanuit de Secure Base Leadership methodiek. Deze leiderschapsstijl laat zien hoe je op verrassende wijze het potentieel van de mensen rondom je heen kan ontketenen door te bouwen aan vertrouwen, de verandering te brengen die je belooft en door te inspireren tot focus zodat men tot ongekend hoge en duurzame prestaties komt.

Secure Base Leaders zorgen voor verbinding en vertrouwen, combineren duidelijkheid in koers met het creëren van een sterke band met hun medewerkers. Door een Secure Base Leader te worden maak je bij je medewerkers een enorme hoeveelheid potentieel vrij waardoor zij durven te ondernemen, verantwoorde risico’s durven te nemen. Zo wordt een cultuur gecreëerd voor innovatie en exponentiële groei. Het is onze passie om samen met onze klanten te bouwen aan duurzame, future proof high performance organisaties!

Download de whitepaper 'Secure Base Leadership'