<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=482889&amp;fmt=gif">

Secure Base Leadership

Een leiderschapsstijl op basis van verbinding en vertrouwen, gecombineerd met duidelijkheid in koers.

Persoonlijk contact

Van angst naar vertrouwen!

Heb je ooit een leider gehad die betrokken was bij jou als persoon, die om je gaf en die je uitdaagde om meer te bereiken dan je ooit had durven dromen? Voor jezelf, de organisatie waarvoor je werkte of zelfs voor de maatschappij? De sterk veranderende wereld om ons heen vraagt om een nieuwe manier van denken en doen. Hoe houd je grip op alle uitdagingen van de toekomst? En hoe buig je deze uitdagingen vervolgens om in kansen?

Quaestus werkt vanuit de Secure Base Leadership methodiek. Deze leiderschapsstijl laat zien hoe je op verrassende wijze het potentieel van de mensen rondom je heen kan ontketenen door verbinding en vertrouwen, de verandering te brengen die je belooft en door te inspireren tot focus. Zo wordt een cultuur gecreëerd voor innovatie en exponentiële groei.

Het is onze passie om samen met onze klanten te bouwen aan duurzame, high performance organisaties.

Contact met onze specialist:

Hans van Essen

Managing Partner
Leadership & Team Development

George-Kohlrieser-Speaker-featured-image

“Mensen die bang zijn te falen hebben nooit geleerd zich veilig te voelen."

George Kohlrieser

Hoogleraar leiderschap en organisatiegedrag

Jeroen Seegers-web

"We dagen leiders uit te kijken naar gedrag en het effect daarvan op anderen​."

Jeroen Seegers

Managing Partner Leadership Assessment

Leiderschap is persoonlijk

Leiders weten te inspireren, krijgen dingen gedaan en hebben volgers. Ze hebben een voorbeeldfunctie in de organisatie. Maar dit kan alleen wanneer zij doen wat bij hun persoon en vooral hun persoonlijkheid past. Dat maakt leiderschap persoonlijk.

SBL model 2021-NL DEF-laag 1-cropped

 

Leiderschap is te definiëren als vanuit een gezamenlijke visie, relevante dingen gedaan krijgen, voor en door mensen. Het gaat over het creëren van waarde, samen met andere mensen. Wij onderscheiden daarbij verschillende leiderschapsrollen en  leiderschapseigenschappen. 

Drie leiderschapsrollen

De rollen (Strateeg, Verbinder, Manager) wisselen elkaar af, waarbij het belangrijk is om de juiste balans te vinden en niet te lang in één rol te blijven zitten om effectief te zijn.

Drie leiderschapseigenschappen

Leiders kunnen daarnaast worden gekenmerkt door drie eigenschappen: leiding geven op basis van ratio (denkers), leiding geven op basis van emoties (voelers), of leiding geven op basis van actiegerichtheid (doeners). Deze eigenschappen vormen belangrijke aspecten van leiderschap en kunnen in combinatie met de leiderschapsrollen het gedrag van een leider beïnvloeden.

Nieuwsgierig geworden? Download onze whitepaper.

De 9 eigenschappen van een Secure Base Leader

Bij succesvol leiderschap gaat het om het creëren van een secure base én om 
een goede mix van de drie leiderschapsrollen. Een Secure 
Base Leader weet te inspireren, is een rolmodel, is een authentiek leider, 
integer, niet zelfingenomen, staat open voor verandering en voor leren. 
Maar hoe doet zo’n leider dat?

Q1

Blijft altijd kalm

Ook onder druk houden ze het hoofd koel en wordt er adequaat gehandeld. Ze bieden medewerkers veiligheid, zijn voorspelbaar en benaderbaar.

Q2

Accepteert het individu

Ze accepteren anderen zoals ze zijn, met hun talenten, maar ook met hun tekortkomingen. Ze zien meer dan enkel een functiebeschrijving.

Q3

Ziet altijd het potentieel

Het gaat ze om een langeretermijnontwikkeling van hun medewerkers. Ze kijken naar de toekomst, en dus verder dan het huidige functioneren.

Q4

Luistert en vraagt door

Zij doen dit door open vragen te stellen en de dialoog op te zoeken. Ze vertellen niet zelf wat er dient te gebeuren in lastige situaties.

Q5

Communiceert krachtig

Het gaat om concrete en duidelijke boodschappen, eenduidig en helder. Ze zeggen de dingen rechtstreeks en op het juiste moment.

Q6

Focust op het positieve

Ze kijken naar de mogelijkheden en de voordelen, zelfs wanneer de uitdaging groot is en er een crisis opgelost moet worden.

Q7

Stimuleert risico's

Zij bieden mensen de mogelijkheden om hun potentieel te gebruiken, risico’s te nemen en talenten te ontwikkelen.

Q8

Motiveert intrinsiek

Het gaat vooral om het stimuleren van persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling of het benutten van potentieel.

Q9

Toont toegankelijkheid

Hij of zij zorgt ervoor dat mensen het gevoel hebben altijd bij hun leider terecht te kunnen, zelfs als die leider niet fysiek aanwezig is.

Van team programma's tot individuele ontwikkeling.

Leadership & Team Development

Om te transformeren is éérst veiligheid en vertrouwen nodig. Wij helpen organisaties bij het creëren van hechte teams met impactvolle leiders die gezamenlijk een sterk DNA uitstralen.

Download onze whitepaper.

Secure Base Leadership

Hoe werkt Secure Base Leadership? In dit gratis whitepaper gaan we uitgebreid in op diverse soorten leiderschap en de specifieke kenmerken van Secure Base Leaderhship.

Meer weten?

Ben je nieuwsgierig geworden naar Secure Base Leadership en wil je hier graag meer over weten?

Neem contact op