<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=482889&amp;fmt=gif">

Leadership & Team Development

Éérst vertrouwen en veiligheid.
Dán transformatie.

Persoonlijk contact

Leiderschap gevraagd!

Elke verandering vraagt om leiderschap. En aangezien verandering tegenwoordig een continu proces is dat nooit ophoudt, is een stabiele en impactvolle leider vereist. Een leider die in staat is een dynamische organisatie aan te sturen, een inspirerende toekomst te schetsen en een boodschap over te brengen naar alle verschillende lagen, niveaus en individuen binnen het bedrijf.

  • Is de koers bepaald maar komt de organisatie niet in beweging?
  • Is er een verandering in de (bedrijfs)cultuur nodig?
  • Is een betere samenwerking in het team nodig om doelstellingen te bereiken?

Wij dagen leiders en hun teams uit om te kijken naar gedrag en het effect daarvan op anderen. Altijd met aandacht voor ieder individu, voor de dynamiek van het geheel en voor de onderlinge samenwerking binnen én tussen de teams. Met als doel om de gewenste transformaties te realiseren.

FvD-Quaestus-LR-FILE914

"We helpen organisaties bij het creëren van hechte teams met impactvolle leiders die gezamenlijk een sterk DNA uitstralen."

Hans van Essen

Managing Partner Leadership & Team Development

Onze visie op leiderschap

We hebben een zelfontwikkelde en wetenschappelijk onderbouwde blik op duurzaam leiderschap. Met 'Secure Base Leadership' als basis. Een leiderschapsstijl op basis van verbinding en vertrouwen, gecombineerd met duidelijkheid in koers.


 

arrow-right-black

Waarom we dit doen

Omdat wij geloven dat een basis van respect, vertrouwen en veiligheid leidt tot een omgeving waarin leiders zichzelf én hun teams uitdagen en er zo een cultuur ontstaat voor innovatie en duurzame groei

arrow-right-black

Wat we doen

Het ontwikkelen van leiders, zowel op het gebied van hun leiderschapsvaardigheden als op hun persoonlijk leiderschap, zodat de organisatie beschikt over duurzame leiders die in staat zijn om een actieve en waardevolle bijdrage te leveren aan het realiseren van business doelstellingen.

arrow-right-black

Hoe we dat doen

Om daar te komen ontwikkelen en coachen wij individuen en (leiderschaps)teams. Onze programma's kennen verschillende niveau's van reflectie en bewustzijn. Door onze kennis van organisatiepsychologie, Secure Base Leadership en Assessment Centers zijn we in staat een volledig en passend programma te vormen.

Team programma's

Onze programma's worden altijd op maat gemaakt. De in te zetten onderdelen zijn afhankelijk van de behoeften en de problematiek.

Individuele ontwikkeling

Individuele (loopbaan) coaching, assessments of reflectie circles waar we samenkomen met bijvoorbeeld andere CEO's.

Onze opdrachtgevers:

Care, Dare & Share

Mensen volgen hun leider als die om hen geeft (Care) en als hij ze uitdaagt (Dare) zodat zij kunnen groeien. Wanneer leiders erin slagen een gezonde balans te vinden tussen Care en Dare, worden zij als geloofwaardiger ervaren, zal hun impact toenemen en gaan hun teams uit zichzelf (meer) ownership en commitment tonen. 

Daarnaast leren wij leiders en teams dat het cruciaal is om, bij alles wat zij doen, vanuit een duidelijke 'purpose' te werken (Share). In de meeste organisaties weet iedereen wel WAT ze doen, een gedeelte weet ook HOE ze het doen, maar weinigen weten echter WAAROM ze het doen. Door dit te delen, wordt het gevoel van richting en zingeving bij teamleden versterkt.

Leadership & Team Development

Q Magazine

In dit Q Magazine nemen we je mee in de wereld van Secure Base Leadership, onze leiderschapontwikkelingsprogramma's en onze programma's die voor een diepe cultuurverandering of een unieke teambeleving zorgen.

Leiderschap 2-daagse met Pathé

Succescase

In het Wagener stadion in Amstelveen werd de link gelegd tussen topsport en leiderschap. Door middel van workshops en activiteiten werd door alle managers van de theaters en het hoofdkantoor gereflecteerd op onderlinge samenwerking en Secure Base Leadership skills.