<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=482889&amp;fmt=gif">

Branches en sectoren

We zijn er voor elk bedrijf dat hun performance wil verbeteren door het vinden, beoordelen en ontwikkelen van leiders. Benieuwd naar onze ervaringen?

Persoonlijk contact

Food, Agri & Horti

De food, agri & horti sector is zonder meer een dynamische sector en heeft, net zoals vele andere sectoren, haar unieke kansen maar ook uitdagingen. Een gepassioneerd team van specialisten is nauw betrokken bij alle ontwikkelingen binnen de branche om zo nog beter als trusted partner en adviseur support te kunnen bieden. Of het nu gaat om search, assessment of development.

Lees het interview met CEO Pascal Piepers van Ridder
shutterstock_142601641 AGRI

Technology

Technologie staat centraal binnen de voortdurende innovatiegolf in deze snel veranderende wereld. Dit vraagt om een hoog aanpassingsvermogen van organisaties en het leiderschap binnen deze organisaties. Quaestus zoekt, vindt en begeleidt die leiders die in staat zijn aan de voorhoede van al die verandering te staan. Die weten hoe zij (snel groeiende) high tech organisaties vanuit visie en koers naar een volgend niveau kunnen managen en hoe zij de eindeloze groeimogelijkheden die technologie biedt moeten sturen.

Bekijk de video met CEO John de Kok van Technobis Group
shutterstock_36987736TECHNOLOGY

FMCG & Retail

FMCG & Retail zijn altijd in beweging. De concurrentie is hoog, de (digitale) verandering constant. Nieuwe digitale consumentenkanalen, kortere productie- en vervoerslijnen, klimaatverandering en de toenemende noodzaak om bij te dragen aan een circulaire economie, het speelt allemaal. Quaestus vindt de hybride leiders die de vele uitdagingen niet als problemen maar als uitdagingen zien die omgezet kunnen worden in kansen.

shutterstock_1288448881 FMCG web

Energy

Energieleiders staan voor de uitdaging hun organisaties kosteneffectiever en innovatiever te maken en tegelijkertijd snelle veranderingen in technologie, geopolitiek en het sentiment van belanghebbenden op te vangen. Dit vereist nieuw en ander leiderschap. Dit vraagt om Secure Base Leadership. Quaestus brengt de benodigde leiderschapsstijl meetbaar in beeld en is gecommitteerd om een waardevolle bijdrage te leveren aan een duurzaam resultaat.

shutterstock_256491262 ENERGY web-1

IT

De IT-branche is een van de snelst groeiende branches en de drijvende kracht achter digitale transformatie. Dit biedt kansen, maar ook uitdagingen. Het vraagt om continue innovatie en een flexibele opstelling van organisaties ten aanzien van bestaande business modellen. De technologische veranderingen hebben ook een fundamentele impact op onze samenleving. Denk aan de manier waarop naar duurzaamheid en (ethische) normen en waarden wordt gekeken. De eisen die op dit gebied aan leiderschap worden gesteld kunnen op gespannen voet met elkaar komen te staan en een variëteit aan dilemma's met zich meebrengen. Quaestus helpt leiderschapsteams en organisaties bij de verdieping in deze dynamiek, om zich staande te houden en nieuwe kansen te creëren.

Lees het interview met de Global HR Manager van InTWO
Server code processing 2

Industry

Het Quaestus team beschikt over een zeer uitgebreid netwerk in de industrie en diepgaande sectorexpertise. Hierdoor kunnen we die nieuwe lichting leiders plaatsen en begeleiden die echt het verschil kunnen gaan maken. Zij weten als geen ander wat nodig is om als organisatie relevant te blijven en om succesvol mee te kunnen liften in de industriële revolutie 4.0.

shutterstock_601875650 INDUSTRY

Professional Services

Quaestus is al jarenlang actief binnen de zakelijke dienstverlening en staat een groot aantal vooraanstaande organisaties, maar ook de boutique bedrijven binnen deze sector met veel plezier en enthousiasme bij in het versterken van hun leiderschap. We begrijpen als geen ander dat het in deze sector draait om investeren in het menselijk kapitaal. Met de front leaders die we bemiddelen en begeleiden creëren we een unieke secure base omgeving binnen organisaties en teams en van daar uit ruimte voor creativiteit, innovatie en groei, zowel op persoonlijk als op organisatieniveau.

Lees het interview met de HR Director van Baker McKenzie
shutterstock_260462639 Prof SERVICES

Consumer

We bemiddelen leiders met visie en durf, met gevoel voor de continu en in hoog tempo veranderende markt. Die snappen wat dit betekent voor zowel de eigen organisatie als de afnemer/consument en die weten hoe zij moeten anticiperen op de constant veranderende wensen en het koopgedrag van de doelgroep. Branding, marketing en commercie zijn key. Quaestus kent en herkent de leiders op dit gebied en helpt hen en hun teams zich proactief te ontwikkelen.

shutterstock_199308482CONSUMER

Onze expertise, niet beperkt tot één branche

In de afgelopen twintig jaar hebben we meer dan 1500 functies op topposities vervuld in diverse branches. En met succes: we onboarden de kandidaat in de organisatie en de organisatie in de kandidaat. Standaard. Onderzoek wijst uit dat de mate van verbondenheid met de organisatie, haar doelstellingen en het team bij nieuw aangestelde leiders die onboarding hebben genoten significant hoger is. Ook blijven zij bewezen langer en succesvoller aan de organisatie verbonden. Reden van dit succes: onze mensgerichte én datagedreven Executive Search aanpak.

Meer over Executive Search

Familiebedrijven

Waar relationele en hiërarchische aspecten elkaars pad blijven kruisen. Waar het vaak een uitdaging is om bedrijfs- en familiebelangen om te buigen naar een gemeenschappelijk belang met een win-win voor alle betrokkenen. Quaestus is als geen ander bekend met deze dynamiek en aanverwante zaken zoals opvolging en continuïteit. Zowel op executive search en assessment gebied, als op cultuur, gedrag en de benodigde leiderschapsstijl begrijpen we als geen ander wat in welke situatie nodig is om het familiebedrijf voort te kunnen blijven zetten.

Maak een afspraak
FvD-Quaestus-LR-5646-hoofd-1

Private Equity

Waar ondernemerschap, innovatie, marktleiderschap, groei en duurzame performance voorop staan als het gaat om de portfoliobedrijven. Binnen deze organisaties en met het oog op de (nieuw) te varen koers en ROI is goed leiderschap key.
Als Leadership Innovator en altijd bezig met tomorrow’s solution, weet Quaestus als geen ander wat nodig is om de ambitieuze doelstellingen van de portfoliobedrijven en hun investeerders waar te maken.

Maak een afspraak
FvD-Quaestus-LR-6702-hoofd-cropped-small