<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=482889&amp;fmt=gif">

Governance Services

Toezichthouden. Het klinkt zo duidelijk, maar zelden is 'helder' ook daadwerkelijk eenvoudig. Het vraagt om teamwork en een geoliede dynamiek in de Board.

Maak een afspraak

Meer dan toezichthouden

Toezichthouders van nu doen hun werk in een wereld die onderhevig is aan snelle verandering. Met behoeftes en wereldwijde uitdagingen die continu om aandacht vragen. Dealen met dit kaliber vraagstukken vergt meer dan toezichthouden alleen. De complexiteit tackelen, roept om een Supervisory Board die begrijpt wat nodig is en die bereid is om daarin zelf ook stappen te zetten. 

Onze services

Zelfanalyse - Governance

Begeleiding bij zelfevaluatie

Iedere RvC is onderhevig aan periodieke zelfevaluatie. Formeel is deze goed geregeld, maar hoe zit het met belangrijke aandachtspunten zoals zelfkennis, reflectie en de dynamiek?

Begeleiding door een externe deskundige vermindert de vrijblijvendheid van de zelfevaluatie, maakt het makkelijker gevoelige aangelegenheden bespreekbaar te maken én draagt bij aan een zekere objectivering van bevindingen.

Download brochure

reflectie - Governance

Inspirerende Reflection Circles

RvC-leden boksen voortdurend met de obstakels van het vak, maar hoe en met wie kan je die bespreekbaar maken? Daarvoor heeft Quaestus de RvC Reflection Circle ontwikkeld.

Met andere commissarissen en toezichthouders, in kleine groepjes en onder leiding van ervaren professionals, oprecht van elkaar leren. In een prettige en veilige omgeving.

Download brochure

Adviesorgaan - Governance

Leiderschaps ontwikkeling

De unieke gedragsdynamiek in de Boardroom is, durven we te zeggen, een categorie apart. Er wordt immers wat anders van een commissaris verwacht dan van een leider.

Als team wil je elkaar, ook in de piek- of dalmomenten, kunnen vinden. Met de juiste begeleiding van een leiderschapsconsultant kan een team worden klaargesmeed om gezamenlijk de beste prestaties neer te zetten en elkaar in alle situaties te vinden.

Maak een afspraak

Toe aan een nieuwe functie?

Loopt je termijn van je toezichthoudende rol bijna af? Laat het ons weten. We denken graag met je mee welke uitbreiding op het portfolio bij je past of betrekken je bij de vacatures die we hebben.
Neem contact op met Quaestus