<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=482889&amp;fmt=gif">

Quaestus Strategy & Transformation

Organisaties hebben te maken met dilemma's. De behoefte aan bijvoorbeeld zowel stabiliteit als groei, maar ook kostenoptimalisatie en tegelijkertijd toekomstige investeringen. In een tijd waarin verandering de enige constante is lijkt het erop dat deze dilemma's overal opduiken en urgenter worden dan ooit. De uitdaging voor leiders: het overbruggen van deze tegenstellingen en niet het ene uiterste te kiezen ten koste van het andere. Tijd voor Strategy & Transformation. De nieuwe sterke kennispoot van Quaestus.

Maak een afspraak
shutterstock_1715120716 teamoverleg bovenaf

Omgaan met dilemma’s is een leiderschapskill

Dealen met dilemma's is een zaak voor leiders. Tegelijkertijd vraagt dit, zowel van de leider als de organisatie, het geduld en vermogen om met complexiteit om te gaan. Niet altijd even simpel, wel een absolute must.

Vaak is er weinig tijd en worden zaken graag simpel gehouden met het risico dat zaken simplistisch worden. Of er is een sterke behoefte aan controle, beheersing en houdt men vast aan beproefde maatregelen. Het omslagpunt van wanneer de maatregel niet meer werkt wordt daarmee uit het oog verloren.

De toenemende snelheid waarmee organisaties op hun veranderende omgeving moeten inspelen, maakt dat dilemma’s steeds complexer worden en zich ‘automatisch’ opdringen. In onze visie wordt hier het onderscheidt gemaakt tussen managers en leiders: managers hebben issues en leiders hebben dilemma’s.

 

logo-Q-purple

“For every complex problem there is a simple solution that is wrong.” - George Bernard Shaw

Transformatie is maatwerk

Om het werkelijke potentieel te benutten geldt het principe dat hoe fundamenteler het dilemma is voor de organisatie, hoe groter het rendement is. Echter, hier is meer voor nodig dan de individuele competentie van de leider. Het gaat om het daadwerkelijk doorvoeren van de consequenties van het dilemma in de strategie, organisatie-inrichting en de werkcultuur. Dit leidt tot een transformatie (voor een deel) van de organisatie.

In onze optiek is maatwerk en integraliteit van groot belang. Waarbij, naast de verschillende inhoudelijke onderwerpen (strategie, organisatie, cultuur, etc.), de rol van het leiderschap cruciaal is om de gewenste transformatie snel en duurzaam door te voeren.

Stategy & Transformation, Transformatie is maatwerk
Strategische dilemma’s – onze aanpak

Strategische dilemma’s – onze aanpak

Wij helpen tegenstellingen tot elkaar te brengen. En dus niet om de een te selecteren ten koste van de andere. Uit onderzoek is gebleken dat wie in staat is om strategische dilemma's succesvol te verzoenen, de resultaatcijfers omhoog ziet gaan. Omdat taken worden gemanaged, er binding is gecreëerd met de medewerkers, de koers voor iedereen glashelder is. Er is een gemeenschappelijk en gedragen doel. 

Wat onze aanpak anders maakt? De focus op overbruggen. De verschillen niet alleen benoemen, maar zoeken naar manieren om ze naast elkaar te leiden. Dat is de weg naar succes.

Strategy & Transformation model 2020

Wanneer loont het om met ons contact op te nemen?

U bent actief in de zakelijke of financiële dienstverlening, u leidt een productiebedrijf of u bent van een overheidsorganisatie en u herkent zich in een van de voorbeelden:

  • De beoogde transformatie binnen uw organisatie mislukt (ondanks vele pogingen).
  • Er is een duidelijke strategie, maar de executie hiervan stokt.
  • Vertrouwen aan de top is te laag en de omloopsnelheid van leiders te hoog. De oorzaak hiervan is niet helder.
  • Organisatiestructuur in lijn brengen met de (nieuwe) strategie komt maar niet van de grond.
  • De cultuurverandering stokt bij de middenlaag van de organisatie.
  • Integratie van bedrijven en hun respectievelijke culturen lukt niet.
  • Het creëren van een cultuur van creativiteit en innovatie blijft uit.

De voordelen van de Quaestus aanpak

Perspectief paars

Integraal perspectief

Onderwerpen als (digitale) strategie, organisatie, cultuur en leiderschap zijn in de top nauw aan elkaar verbonden. De professionals van Quaestus hebben diepgaande kennis op elk van deze terreinen en brengen de benodigde samenhang. Bovendien, helpen wij bij het definiëren van welk type leiderschap nodig is voor de volgende fase.

 

DUURZ VERANDERING paars

Duurzame verandering

Onze professionals werken met u samen om uw strategische dilemma’s en prioriteiten te bepalen, een optimale organisatie op te zetten, en processen op elkaar af te stemmen. We helpen u te bepalen welk gedrags- en cultuurverandering hiervoor nodig is en wij begeleiden en ondersteunen u met nieuwe manieren van werken. Hierdoor wordt de verandering duurzaam in de organisatie verankerd.

INNOV TOOLS paars

Innovatieve tools

Tijdens onze interventies maken we gebruik van innovatieve en data-gedreven tools, zoals ‘Dilemma Identification Assessment’ (DIA) of de ‘Organizational Culture Survey’ (OCS). Dergelijke tools vergroten het inzicht in de huidige en gewenste situatie, helpen bij het bepalen van passende veranderactiviteiten en het monitoren van de voortgang.

DILEMMA paars

Denken in dilemma's

Wij gebruiken een beproefde en onderscheidende methode om strategische dilemma's te identificeren en verschillen te overbruggen.

RESULTAAT paars

Tastbare resultaten

Onze organisatiekundige kennis wordt altijd ingezet in samenhang met onze Secure Base Leadership expertise. Zo zorgen we voor tastbare resultaten.

logo-Q-purple

“To create wealth is to combine values that are not easily joined… therefore scarce... therefore profitable…” Charles Hampden-Turner

Verandering op maat met blijvend resultaat

Quaestus Gerard Ketelaar

De tijd en de wereld van nu vragen om een integrale kijk op strategische onderwerpen. Om verandering op maat. Met een bloeiende organisatie als blijvend resultaat. Dat is te realiseren met Quaestus Strategy & Transformation.

Quaestus ondersteunt het topmanagement van grote organisaties bij complexe vraagstukken op het gebied van (digitale)strategie, structuur, cultuur en leiderschap en hoe deze samenhangen. Tevens helpen wij organisaties om de transformatie die daaruit volgt vorm te geven.

Gerard Ketelaar

Managing Partner

Spreek met een specialist