<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=482889&amp;fmt=gif">

Top Executive Course

Voor wie?

De Top Executive Course is bedoeld voor leiders in C-level posities, management- en directiefuncties. Met deze course word je de voortrekker die jezelf en het leiderschap in de organisatie naar een hoger plan tilt. Een leerweg naar reflectie, zelfkennis en naar verschillende leiderschapsrollen die samen Secure Base Leadership vormen. In deze course hebben we aandacht voor innoveren, inspireren en stimuleren. Met een scala aan handvatten om een Secure Base Leader te worden en te blijven.

Neem contact op

Programma

Het gehele Top Executive Course programma duurt circa 8 maanden. Het programma bestaat uit een uitgebreide een-op-een dialoog als start, gevolgd door een 4-tal modules van ieder twee dagen op een inspirerende locatie en in kleine groepen. Hieronder een korte toelichting van de modules: 
 

Module 1: Ik als Secure Base Leader (lead yourself/voorbeeldrol)

Leiderschap begint met het beter leren herkennen en begrijpen van je eigen mechanismen, het effect daarvan op jouw omgeving en op de resultaten die jij boekt. Je bent tenslotte als leider een rolmodel: leiders weten te inspireren. Een authentiek leider is integer, niet zelfingenomen, staat open voor verandering en wil graag leren.

Daarnaast weet jij denken, voelen en doen op een authentieke wijze te verbinden. Dit zijn dan ook de onderwerpen welke in deze eerste module uitgebreid aan de orde komen.

Module 2: Ik als verbinder (lead others/verbindersrol)

Het tweede aandachtsgebied is de leider als coach: wat kun je vanuit jezelf laten zien om anderen optimaal te kunnen boeien, binden en uit te dagen? Op welke manier maak je het contact waarmee je ervaren wordt als impactvolle inspirerende leider?

Module 3: Ik als manager (lead change/managersrol)

Het derde aandachtsgebied is door ons getypeerd als de leider als verandermanager: leiders richten een effectieve organisatie in en zorgen dat organisatie en mensen mee kunnen bewegen. Niet alleen een gestructureerde/procesgerichte aanpak maar ook aandacht voor het gedaan krijgen van “betekenisvolle dingen”.

We gaan dieper in op hoe je als leider de veranderingen binnen de organisatie zo goed mogelijk afstemt op de beweging die dat van de mensen in de organisatie vraagt.

Module 4: Ik als strateeg (lead the business/ondernemersrol)

De vierde module gaat over de leider als ondernemer: leiders zetten een koers uit, dragen bepaalde waarden uit en zijn de cultuurdragers van de organisatie. Een juiste organisatiecultuur draagt bij tot een verhoogde performance. Deze module gaat over de strategische taak van de leider waarin visie een belangrijke positie inneemt.

Leiderschap betekent richting geven, motiveren en inspireren waardoor veranderingen tot stand worden gebracht en uitdagende resultaten worden bereikt. De organisatiecultuur is daarbij een belangrijk onderdeel.

Lees hier over de ervaring van ex-deelnemer Wessel Muytens

Verhaal van een ex-deelnemer

SBL heeft mij veel meer gebracht dan theorie en praktische tips over leiderschap.

Ik heb een spiegel voorgehouden gekregen waardoor ik ben gaan zien waar mijn management kwaliteiten en uitdagingen liggen.

Met deze bewustwording heb ik geleerd om vanuit authenticiteit te coaching, managen en mijn team mee te nemen vanuit visie.

Het heeft mij een completer mens gemaakt!

 

Agnes vierkant

Agnes du Bois

Operations Manager - Luke Recruitment

Praktische informatie

  • Startdatum
    Het programma vindt 2 x per jaar plaats. De exacte startdatum wordt in overleg met de deelnemers bepaald. 
  • Duur: De totale duur van het programma is circa 8 maanden. Na een personal dialogue, vinden er 4 modules plaats van ieder 2 dagen. Tussen iedere module zit ongeveer 2 maanden. 
  • Groep: De groep bestaat uit 6-8 deelnemers én een coach. 
  • Locatie: Hotel de Sterrenberg te Otterlo.
  • Kosten: De kosten voor deelname aan de SBL Top Executive Course bedragen €5.995,- per deelnemer (exclusief BTW en kosten voor het verblijf).
Meld je aan!

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

019_bymarjo_LinkedIn_Queastus Sacha van Hest-24

Heb je interesse of wil je advies? We helpen je graag verder in een vrijblijvend persoonlijk gesprek.

Wil je direct een van onze consultants spreken? Neem dan contact met ons op via 073 615 4700

Sacha van Hest - van Herpen

Neem contact op