Met dr. Jeroen Seegers, de grondlegger van de assessment center methodiek in Nederland, hebben we ruim 35 jaar ervaring op topniveau in huis. In onze werkwijze staat de dialoog centraal. Bij Top Assessment of C-Suite Assessment is er geen standaard werkwijze. Wij luisteren naar uw verzoek en bepalen samen met u de beste aanpak. Vanuit veel verschillende technieken en methoden kiezen wij voor u de beste oplossing op maat.  

Quaestus, the Leadership Innovators

Als Leadership Innovators is onze passie het realiseren van een Secure Base in Raden van Bestuur, Executive Teams en Management Teams. Secure Base leiders hebben de kracht om een veilige omgeving te waarborgen, gekarakteriseerd door respect en vertrouwen, waarbij medewerkers gestimuleerd worden gezonde risico’s te nemen die leiden tot innovatie en exponentiële groei. Dit begint aan de voorkant van het proces: een goed assessment. Assessment is een vak en Quaestus kent dit vak als geen ander. Zijn de klassieke selectie-trajecten, met daarin opgenomen Assessment Centers, tijdrovend en arbeidsintensief, met de bijpassende hoge uitvoeringskosten, de innovatieve assessment oplossingen van Quaestus passen in een de moderne 24/7 maatschappij, waarbij mensen werken in meerdere tijdzones, verspreid over geheel de wereld.

Onze assessment-adviseurs voeren niet alleen assessments uit op senior- en topniveau in organisaties, wij adviseren ook organisaties bij het inrichten van geavanceerde assessment trajecten, met een scherpe en kosten-efficiënte preselectie aan de voorkant en een gedegen onboarding aan de achterkant.

Quaestus beschikt over een innovatief online assessment-platform waarbij kandidaten 24/7 zichzelf kunnen inplannen om een (live) assessment aan te gaan, overal ter wereld en vanuit een rijke, op maat instelbare organisatiecontext. Het programma bevat tests, live interviews en rollenspelen. In een game-setting wordt de deelnemer aan het werk gezet in een gesimuleerde business omgeving, compleet met interactieve rollenspelen en gesprekken met klanten, medewerkers of leden van de pers! De duiding hiervan gebeurt door onze zeer ervaren specialisten. Het proces is niet alleen kandidaat vriendelijk en flexibel, de dynamische rapportages bieden houvast voor loopbaanplanning en management development.

Assessment levert toegevoegde waarde

De noodzaak om het aanwezige talent in de organisatie te kunnen vaststellen, het zogenaamde ‘Talent Quotiënt’, is groter dan ooit. Onderzoek geeft aan dat het faalpercentage van selectie vandaag de dag ligt tussen 30 en 67%, met een gemiddelde van 50%. Dat komt vooral omdat het assessen van talent onvermijdelijk complex is omdat:

  • Assessment van topmanagement om een geheel andere aanpak vraagt dan het assessen van jong talent;
  • Het moeilijk is aan te geven wat wel en niet werkt: gaat het om competenties, persoonlijkheid, intelligentie, motivatie of dat allemaal tegelijk;
  • De gehanteerde meetmethodieken niet altijd meten wat de organisatie nodig heeft: men kan op perfecte wijze het verkeerde profiel meten;
  • De inkoop van assessment methodieken niet altijd door deskundigen geschiedt;
  • Perfecte kandidaten alsnog kunnen mislukken omdat de ‘onboarding’ faalt.
  • De Assessment Center aanpak blijkt nog altijd de beste manier om risico’s te beperken als het gaat om het nemen van besluiten bij selectievraagstukken en opvolgingsplanning, of wanneer het gaat om het effectief besteden van ontwikkelingsbudgetten bij leiderschapsontwikkeling. Een goed uitgevoerd assessment levert minimaal op twee gebieden meerwaarde:
  • Assessment Centers blijken niet alleen voor organisaties uitermate betrouw-baar en valide te zijn, als het gaat om het voorspellen van succes, het is ook voor kandidaten een unieke ervaring om te ontdekken wat de organisatie en de functie van hen gaat verlangen.
  • Onderzoek wijst uit dat de ‘return on investment’ van een goed uitgevoerd assessment kan oplopen tot 300% door een betere performance en minder verloop.