Executive Search en Senior Management Search is al 15 jaar de kernactiviteit van Quaestus, en we hebben inmiddels al ruim 750 functies op topposities vervuld. Zowel op vaste als op tijdelijke basis, waarbij wij ons graag onderscheiden door binnen dit gehele proces Leadership Consultancy aan te bieden. Startend bij de assessments en eindigend met de Onboarding binnen het gehele team.

De digitalisering heeft er toe geleid dat onze opdrachtgevers eenvoudiger kunnen beschikken over C.V.’s van kandidaten. Onze toegevoegde waarde ligt daardoor voornamelijk op het selecteren van de best passende kandidaat alsmede het “losweken” van kandidaten uit hun huidige functie. Ook hier stopt ons werk niet, want wij nemen graag de verantwoordelijkheid voor de coaching en het inpassen van de nieuwe leider binnen het team.

Quaestus is actief in zeven sectorspecialisaties

 1. ICT
 2. Consumer
 3. Professional Services
 4. Technology
 5. Industry
 6. Familiebedrijven
 7. Private Equity

Hierbinnen zijn we met name actief op onderstaande gebieden:

 1. Chief Executive Officer
 2. Chief Finance Officer
 3. Chief Commercial Officer/Chief Marketing Officer
 4. Human Resources
 5. Chief Operations Officer
 6. Chief Information Officer
 7. Strategie & Business Development

ICT

Nederland behoort tot de absolute wereldtop van digitale economieën. Nergens ter wereld hebben zoveel huishoudens een PC, tablet of smartphone en is het mobiele netwerk zo goed ontwikkeld. Bovendien werken bijna alle bedrijven online en zijn onze internetservers de veiligste ter wereld. Big Data en de explosief stijgende bestedingen aan clouddiensten, zoals SaaS, PaaS en IaaS hebben een aanjagende werking op de totale ICT-bestedingen. Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor de gaming industrie.

In de toekomst blijft ICT een grote rol spelen. Denk aan 3D-printen, waar in korte tijd een industrie van start-ups en leveranciers omheen is ontstaan. Denk aan “the internet of things”, waarbij steeds meer apparaten in staat zijn zelf met elkaar te communiceren. Of Big Data, de toenemende hoeveelheden diverse informatie die kan bijdragen aan kostenbesparing en omzet verhoging. En aan de toename van serious gaming.

Sector breed realiseert ieder management team zich dat de wereld snel aan het digitaliseren is. Ondanks deze bewustwording hebben veel organisaties moeite om deze transformaties naar een volgend niveau te brengen. Dit vereist niet alleen een sterke visie en investeringen, het vereist ook een versnelde zoektocht naar de geschikte leiders die deze verandering naar een volgende fase kunnen brengen.

De Consultants van Quaestus helpen uw organisatie op basis van visie op de gehele digitale transformatie en de jarenlange ervaring in de ICT branche, die leiders te vinden die organisaties in beweging brengen. Met goed begrip van verscheidenheid aan oplossingen en de dynamiek die dit vraagt om deze transformatie van begin tot eind in goede banen te leiden hebben wij al vele professionals geplaatst. Wij plaatsen de nieuwe leiders die weten hoe ze kunnen versnellen in hun poging digitaal te transformeren, zelfs de meest uitdagende posities.

Zelf zitten we “digitaal” ook niet stil. Onze deelneming in Harver is hiervan een bewijs.

Consumer

In Consumer zitten we in een fase van grote veranderingen. De zich nog steeds verder ontwikkelende multiculturele samenleving, de enorme ontwikkeling van techniek en demografische factoren hebben grote invloed op het Retail landschap. Er dient zich een fase aan waarin bedrijven de ontwikkeling doormaken van cross channel via multi  channel naar omnichannel. Deze fase hangt samen met veranderingen in de maatschappij en in het consumentengedrag. Er is een roep om leiders met visie en durf. Ondernemers met gevoel voor de markt, voor mensen en voor klanten. Professionals die de consument begrijpen en weten te raken in de mix van vertrouwde kanalen, social media en E-commerce.

Wij leveren graag een bijdrage aan de benodigde verandering door dicht op de markt te zitten, op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen en bedrijven te helpen zich te ontwikkelen tot organisaties die continue proactief veranderen. Dat vergt een cultuur van experimenteren en testen. Exploitatie en exploratie, hand in hand.

Naast het vinden en selecteren van de juiste kandidaten voor uw organisatie zijn wij ook in staat een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de juiste cultuur door een aantal programma’s ontwikkeld door onze Business Unit Leadership Consultancy.

Professional services

Professionele dienstverlening is een veelzijdige markt, actief en voortdurend in beweging. Adviesbureaus worden voornamelijk op kpi’s beoordeeld en dat vraagt om andere competenties en vaardigheden. Op zowel individueel als team verband. Goede consultants moeten beschikken over een combinatie van inhoud, commercie, project management die grenst aan topsport. Het vinden van deze top professionals is dan ook geen eenvoudige zaak, passende consultants zijn schaars. Aanbodbeperkingen gaan in de komende tien jaar verergeren als gevolg van demografische veranderingen. Professional Services bedrijven zullen moeite hebben om talent te vinden en de beste en de slimste leiders aan te trekken.

Quaestus is altijd goed in staat gebleken die front leaders te plaatsen en begeleiden die value creëerden voor onze opdrachtgevers. Voor topbedrijven voorzien wij in de realisatie van een secure base omgeving waar nieuwe leiders vernieuwing kunnen realiseren. Met middelgrote organisaties werken wij samen op basis van maatoplossingen. Wij handelen snel en accuraat, zelfs als dit bijzonder complexe functies betreft.

Technology

De wereld om ons heen verandert snel. Nederland wordt continu uitgedaagd in het behouden van de internationale concurrentiepositie. Daarnaast zijn er grote maatschappelijke uitdagingen: Hoe blijven we gezond? Hoe houden we onze steeds ouder wordende bevolking vitaal? Hoe maken we onze mobiliteit duurzamer en efficiënter? Hoe voorzien we in de groeiende behoefte aan schone energie en gezond voedsel? Het zijn uitdagingen die ons dwingen om creatief en effectief te handelen.

Hightech bedrijven opereren in een dynamische industrie die wordt gekenmerkt door een steeds kortere innovatiecyclus, onder druk staande marges en gecompliceerde supply chains, aangejaagd door wereldwijde concurrentie. Innovatie is voor Nederland essentieel, toch zien we binnen de Boardroom niet altijd de gewenste ontwikkelingen op dit gebied. De kenmerken van de Technology sector zijn specifiek en bepalen voor een groot deel de oplossingen voor Executive Search vraagstukken.

De technologische ontwikkeling en de complexiteit van systemen vraagt om goed gekwalificeerde medewerkers, permanente scholing en scholingsbudgetten.

Quaestus is zeer goed op de op de hoogte van recente ontwikkelingen, zit dicht op de Technology branche door samenwerking en deelname aan onder andere StartupBootcamp HighTechXL, dé high-tech accelerator in Europa. Met het sterke netwerk van partners met bedrijven zoals Philips, NXP, EY, en de High Tech Campus is de organisatie in staat om uw hightech bedrijf naar het volgende niveau te brengen. Door uw organisatie te voorzien van de expertise van meer dan 150+ mentoren, zal de groei van uw bedrijf versnellen.

Quaestus is kennis partner van StartupBootcamp HighTechXL en is daarnaast goed aangesloten bij Brainport Eindhoven. Quaestus is op zoek naar die leiders die de organisatie naar het volgende niveau managen en hierdoor de business ambities waar maken.

Quaestus onderneemt ook zelf door haar participatie in Harver, big data- en preselect-oplossingen op het snijvlak van HR- en Performance matrix.

Industry

Handel & Industrie vormden in Nederland altijd een belangrijk aandeel in het bruto nationaal product. De laatste jaren is de maakindustrie wat minder populair. Toch neemt de aandacht op de maakkant weer toe en worden diverse productielijnen weer naar Nederland teruggebracht. De productiegroei van de Nederlandse maakindustrie is de laatste tien jaar groter dan die van de meeste Europese landen.  In 2014 zal de Nederlandse maakindustrie naar verwachting met 3 % groeien. Extra investeringen zullen de komende jaren vooral gericht zijn op onderzoek & ontwikkeling en verkoop, maar ook investeren in nieuwe machines en training en het werven van personeel staan hoog op de agenda.

Quaestus beschikt over specifieke expertise en een uitgebreid netwerk in de industrie. Wij hebben de ambitie om die nieuwe lichting leiders te plaatsen die bij onze opdrachtgevers het echte verschil gaan maken. Wij weten deze zeldzame talenten te vinden.